Strážní služby

Fyzická ochrana objektů

Předmětem fyzické ochrany je zamezení vstupu neoprávněných osob do střežených objektů a prostor, ochrana osob a prevence před poškozením majetku.

Strazenie

Fyzická ochrana zahrnuje hlídání majetku našich klientů, jako jsou obchodně nákupní centra, administrativní budovy, sklady, komerční objekty a objekty zvláštní důležitosti.

Hlídání objektů probíhá formou statické a obchůzkové činnosti, případně s využitím elektrických zabezpečovacích systémů, kamerových systémů a pultu centrální ochrany. Součástí fyzické ochrany je i zajišťování pořádku během veřejných shromáždění (svatby, koncerty, společenské události).

Kromě bezprostředního hlídání dokáží pracovníci fyzické ochrany zajistit i identifikaci osob a evidenci dopravních vozidel vstupujících do objektu. Rozsah, čas a způsob poskytování služeb fyzické ochrany majetku a osob závisí na individuálních potřebách zákazníka.

Pokud máte zájem o fyzickou ochranu majetku a osob, kontaktujte nás pro více informací a cenovou nabídku.

Máte zájem o fyzickou ochranu objektů?
široké pokrytí
Maximálně dostupní na celém území Moravy

Díky střediskům v Brně a Ostravě dokážeme zajistit vysokou dostupnost našich služeb na celém území Moravy.

Kontaktujte nás
Cz map