technické služby

Hlasová signalizace požáru (HSP)

Hlasová signalizace požáru (HSP) je požárně bezpečnostní zařízení, které slouží k včasné evakuaci osob z objektu při vznikajícím nebezpečí prostřednictvím hlasových evakuačních zpráv.

Společnost Cash Transport Services CZ nabízí komplexní řešení hlasové signalizace požáru v objektech - od návrhu přes projektování a instalaci až po zákonem stanovené revize, záruční a pozáruční servis a údržbu.

Hlasová signalizace požáru (HSP) je certifikované zařízení, které slouží k včasné evakuaci osob z objektu při vznikajícím nebezpečí prostřednictvím hlasových evakuačních zpráv, které mohou být reprodukovány v různých jazycích.

Hlasová signalizace HSP je propojena s elektrickou požární signalizací (EPS). V případě, že elektrická požární signalizace vyhlásí požární poplach (např. stisknutím manuálního hlásiče požáru), na hlasové signalizaci se spustí výchozí hlasové zprávy.

Hlasová signalizace požáru umožňuje kromě požárních a servisních hlášení i běžnou reprodukci hudby v objektech, případně umožňuje vyhlašovat služební hlášení nebo reklamní spoty.

Pokud máte zájem o hlasovou signalizaci požáru ve vašem objektu, kontaktujte nás pro více informací a cenovou nabídku.

Máte zájem o hlasovou signalizaci požáru?
široké pokrytí
Maximálně dostupní na celém území Moravy

Díky střediskům v Brně a Ostravě dokážeme zajistit vysokou dostupnost našich služeb na celém území Moravy.

Kontaktujte nás
Cz map