technické služby

Docházkový systém

Docházkový systém slouží k elektronické evidenci docházky a pohybu zaměstnanců během pracovní doby a k následné přípravě podkladů pro účely zpracování mezd. Pro zvýšení bezpečnosti je docházkový systém často kombinován se systémem kontroly vstupu.

Dochadzkovy system

Společnost Cash Transport Services CZ je držitelem licence na poskytování technických služeb. Součástí těchto služeb je i návrh, projektování, instalace, servis a údržba docházkových systémů a systémů kontroly vstupu.

Výhodou docházkového systému je především automatizace procesů evidence docházky a s tím spojené omezení chybovosti při zpracování dat. Díky jednoduché evidenci prostřednictvím identifikačních médií docházkový systém výrazně zvyšuje disciplínu zaměstnanců při evidenci pracovní docházky a eliminuje evidenci přesčasů.

Dochádzkový systém

Docházkový systém je možné kombinovat se systémem kontroly vstupu, čímž je možné plošně a časově zamezit vstupu zaměstnanců do jednotlivých částí podniku.

Docházkový systém sestává z několika technických zařízení. Mezi hlavní části systému patří docházkové a přístupové terminály, brány, zámky, závory, turnikety, informační kiosky, snímače biometrických údajů (otisky prstů nebo sken sítnice oka) a identifikační média (bezkontaktní karty, přívěsky nebo klíčenky).

Veškeré údaje o evidenci docházky a přístupů jsou evidovány prostřednictvím docházkového softwaru, který poskytuje široké možnosti správy, přehledů a exportu dat do systémů pro zpracování mzdové agendy. V případě potřeby je možné docházkové systémy a systémy kontroly vstupu propojit s integračním bezpečnostním systémem.

Pokud máte zájem o docházkový systém, kontaktujte nás pro více informací a cenovou nabídku.

Máte zájem o docházkový systém?
široké pokrytí
Maximálně dostupní na celém území Moravy

Díky střediskům v Brně a Ostravě dokážeme zajistit vysokou dostupnost našich služeb na celém území Moravy.

Kontaktujte nás
Cz map