technické služby

Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS) je požárně bezpečnostní zařízení, které slouží k včasné detekci vznikajícího požáru. Při identifikaci příznaků požáru zajistí elektrická požární signalizace akustické a optické varování, případně aktivuje další zařízení na likvidaci požáru. Kromě požáru dokáže EPS identifikovat i hořlavé, výbušné a jedovaté plyny.

EPS

Na základě vyhlášek o protipožární bezpečnosti, povinnost elektrické požární signalizace mají stavby s velkou rozlohou, ve kterých se shromažďuje velké množství lidí. Jsou to především administrativní budovy, hotely a ubytovací zařízení, nemocnice, sklady, výrobní haly a budovy s rozlohou nad 1000 m2.

Společnost Cash Transport Services CZ nabízí komplexní řešení elektrické požární signalizace objektů - od návrhu přes projektování a instalaci až po zákonem stanovené revize, záruční a pozáruční servis a údržbu.

Hasič požiaru

Systém elektrické požární signalizace se skládá z několika technických zařízení. Mezi hlavní části patří EPS ústředny, samočinné a tlačítkové hlásiče požáru, optické a akustické zařízení pro signalizaci požáru a signalizační linky.

Systém elektrické požární signalizace je možné propojit s dalšími zařízeními na likvidaci požáru, jakož i integračním bezpečnostním systémem.

Elektrickou požární signalizaci je nejvhodnější realizovat ještě během projekční fáze objektu, nakolik jednotlivé technické zařízení vyžadují stavební předpřípravu různého druhu. V případě potřeby však dokážeme naprojektovat a zrealizovat elektrickou požární ochranu již existujících objektů.

Pokud máte zájem o elektrickou požární signalizaci, kontaktujte nás pro více informací a cenovou nabídku.

Máte zájem o elektrickou požární signalizaci?
široké pokrytí
Maximálně dostupní na celém území Moravy

Díky střediskům v Brně a Ostravě dokážeme zajistit vysokou dostupnost našich služeb na celém území Moravy.

Kontaktujte nás
Cz map