technické služby

Systém kontroly vstupu (SKV)

Systém kontroly vstupu (SKV), označovaný také jako přístupový systém, zabezpečuje kontrolu přístupu oprávněných osob do vybraných prostor a ve vybraném čase. Zabraňuje tak neoprávněným vstupům do prostor se zvýšeným rizikem úrazu, poškození zdraví nebo prozrazení citlivých informací.

Skv

Společnost Cash Transport Services CZ je držitelem licence na poskytování technické služby v oblasti bezpečnosti. Součástí našich služeb je i návrh, projektování, instalace, servis a údržba systémů kontroly vstupu.

Systém kontroly vstupu (SKV) umožňuje oprávněným osobám vstup do vybraných prostor. Identifikace osob probíhá prostřednictvím identifikačních médií (bezkontaktní karty, přívěsky nebo klíčenky), biometrické identifikace (otisky prstů nebo sken sítnice oka), nebo zadáním číselné kombinace.

Kontrola vstupu

Prostřednictvím systému kontroly vstupu je možné ovládat přístupové terminály, brány, zámky, závory, turnikety, karusely, blokátory, hydraulické bezpečnostní sloupky a výtahy. Systém kontroly vstupu často propojujeme s docházkovým systémem, kdy se kromě přístupu do prostor eviduje i docházka zaměstnanců pro účely mzdové agendy. Díky modulárnímu systému je možné navrhnout přístupový systém potřebám firmy libovolné velikosti.

Pokud máte zájem o systém kontroly vstupu, kontaktujte nás pro více informací a cenovou nabídku.

Máte zájem o systém kontroly vstupu?
široké pokrytí
Maximálně dostupní na celém území Moravy

Díky střediskům v Brně a Ostravě dokážeme zajistit vysokou dostupnost našich služeb na celém území Moravy.

Kontaktujte nás
Cz map