Přeprava a hotovost

Přeprava hotovosti a cenin

Služby přepravy jsou vhodné pro všechny klienty, kteří potřebují zajistit bezpečnou, jednorázovou nebo pravidelnou přepravu hotovosti a cenin z jednoho místa na druhé.

Cashts banners hlv

Společnost Cash Transport Services CZ je držitelem licence, která nás opravňuje k přepravě hotovosti, cenin, stravenek, dokumentů, zlata, drahých kovů a jiných vzácných a sběratelských objektů na území celé ČR, Rakouska a Polska.

Přepravu zajišťujeme pancéřovými vozidly a ozbrojenou posádkou, které vybíráme na základě požadavků přepravy.

Všechny pancéřové vozy zajišťující přepravu jsou v reálném čase monitorovány několika nezávislými systémy a sledovány pracovníky Pultu centrální ochrany. Všechny záznamy o stavu, poloze, rychlosti a dalších veličinách vozidel jsou archivovány pro maximální bezpečnost všech stran.

Pohyb přepravovaných zásilek je možné aktivně monitorovat prostřednictvím aplikace vyvinuté společností Cash Transport Services. Aktivní sledování pohybu zásilek je vhodné pro klienty, pro něž Cash Transport Services CZ přepravuje cenné zásilky, předměty vysoké historické nebo sběratelské hodnoty, případně, pokud klient požaduje doručení zásilky v přesně stanoveném čase na určenou lokalitu.

V případě zájmu o uvedenou službu bude klientovi v chráněném a zabezpečeném prostředí umožněno monitorovat zásilku až do momentu jejího předání pověřené osobě.

Preprava hotovosti a cenín

Služby přepravy jsou vhodné pro bankovní i firemní klienty, kteří potřebují promptní a bezpečné realizování přepravy. Přepravu je možné kombinovat i s dalšími našimi službami, například dotací bankomatů a kiosků, zpracováním či úschovou finančních hotovostí.

Pokud máte zájem o bezpečnou přepravu hotovosti a cenin, kontaktujte nás pro více informací a cenovou nabídku.

Máte zájem o přepravu hotovosti nebo cenin?
široké pokrytí
Maximálně dostupní na celém území Moravy

Díky střediskům v Brně a Ostravě dokážeme zajistit vysokou dostupnost našich služeb na celém území Moravy.

Kontaktujte nás
Cz map